ja5.jpg

Hi!

Witaj w świecie Charliego! Make yourself at home and smell the roses!

WORD OF THE DAY #14

WORD OF THE DAY #14

Good morning!

Witam wszystkich w nowym tygodniu i zapraszam na kolejną lekcję Word of the Day!

Dyskutowaliśmy już o idiomach, dziś chcę żebyśmy skupili się na przyimkach (prepositions). Tak, to te małe, niby nic nie znaczące słówka typu in, on, at, from, od których jednak zależy nasza płynność i poprawność językowa. Bo nauczenie się samego słówka ‘tired’ nie daje nam wielu możliwości jego użycia. ‘I’m tired.’, ‘Are you tired?’ I to wszystko… Poznając już typowe połączenie (kolokację) przymiotnika ‘tired’ z przyimkiem ‘of’ pozwala nam na użycie słówka w większej ilości kontekstów: ‘I’m really tired of this weather.’

Dobrze więc uczyć się nowych słówek wraz z ich kolokacjami. Dziś podaję Wam dziesięć popularnych przymiotników (adjectives) z łączącymi się z nimi przyimkami (dependent prepositions). Oczywiście w miłym dla nas wszystkich kontekście perfumeryjnym!

1.       FED UP WITH

I’m really fed up with all those sugar-sweet pink flankers, aren’t you?

(Naprawdę mam już dość tych wszystkich przesłodzonych, różowych flankersów, a ty?)

 

2.       CONCERNED ABOUT

This perfume smells gorgeous but I’m concerned about its longevity.

(Ten zapach jest boski, ale obawiam się, że mogą być problemy z jego trwałością)

FYI: Mam nadzieję, że pamiętacie słówko longevity – trwałość, jak również projection – projekcja, zasięg i sillage – ogon, slad zapachowy

                      

3.       KEEN ON

Are you keen on incensy frags?

(Lubisz zapachy kadzidlane?)

FYI: Frag to często używany skrót słówka fragrance.

 

4.       FASCINATED BY

How long have you been fascinated by the world of perfumes?

(Od jak dawna fascynuje cię świat perfum?)

5.       USED TO

She’s not used to buying perfumes online.

(Nie zwykła kupować perfum w internecie)

6.       SERIOUS ABOUT

Is Charlie serious about selling his entire collection for peanuts?

(Czy Charlie mówił poważnie, że chce sprzedać całą swoją kolekcję za grosze?)

FYI: penauts czyli orzeszki ziemne to w slangu określenie na niewielka kwotę pieniędzy.

 

7.       CAPABLE OF

 I’m not capable of testing more than five scents in a row. Then I need to give my nose a break.

(Nie jestem wstanie testować więcej niż pięć zapachów pod rząd. Potem muszę dać nosowi odpocząć)

FYI: in a row oznacza pod rząd, a row po prostu rząd, np. rząd krzeseł – a row of chairs

 

8.       FAMOUS FOR

Kazanluk in Bulgaria is famous for growing roses for the perfume industry. The area is called the Valley of Roses.

(Kazanluk w Bułgarii słynie z uprawy róż dla przemysłu perfumeryjnego. Ten region nazywa się Doliną Róż)

 

9.       GOOD AT

He’s so good at recognizing perfume notes! I have no idea where he’s learnt all that!

(On jest bardzo dobry w rozpoznawaniu nut zapachowych. Nie mam pojęcia gdzie się tego wszystkiego nauczył)

 

10.   ALLERGIC TO

Ingredients like oakmoss, for example, have to be removed or reduced in perfume formulas because a tiny fraction of the world’s ppulation is allergic to them. Thanks IFRA!

                                                                                                       

(Składniki, takie jak np. mech dębowy muszą być usuwane lub redukowane w składach perfum tylko dlatego, że niewielki ułamek populacji jest na nie uczulony. Dzięki IFRA!)

                                 

FYI: IFRA czyli Internation Fragrance Association to założone w 1973 roku stowarzyszenie mające na celu wyznaczanie bezpiecznych standardów w produkcji perfum. Znienawidzone przez perfumoholików na całym świecie za tzw. reformulacje, czyli usuwanie z oryginalnych kompozycji składników, które mogą być alergenami.

I na koniec ważna uwaga: jeśli po przyimku chcemy użyć czasownika, występuję on zawsze w formie z końcówką -ing czyli tzw. gerund: She's responsible for designing perfume labels.

*NOWY ZAPACH* Extrait d'Atelier - Maître Ceramiste

*NOWY ZAPACH* Extrait d'Atelier - Maître Ceramiste

*NOWE ZAPACHY* - Diptyque Tempo i Fleur de Peau

*NOWE ZAPACHY* - Diptyque Tempo i Fleur de Peau