ja5.jpg

Hi!

Witaj w świecie Charliego! Make yourself at home and smell the roses!

WORD OF THE DAY #6

WORD OF THE DAY #6

Hi there! Ostatnia przed Świętami lekcja perfumowego angielskiego. Potem dam Wam odetchnąć do Nowego Roku. Ale dziś za to na poważnie. Przyszedł czas na gramatykę. Bierzemy na ruszt jakże bliskie naszemu sercu słówko "smell" (w formie czasownikowej) i odmieniamy je przez najczęściej używane czasy!

* "This perfume smells beautiful" - stan pachnienia wyrażamy zawsze używając czasu teraźniejszego prostego czyli Simple Present. Po czasowniku 'smell', jak również po wszystkich innych czasownikach zmysłów (look, sound, feel, taste) używamy przymiotnika (beautiful), a NIE przysłówka (beautifully)

* "What are you doing?" "I'm smelling the roses from my garden." - czynność wąchania możemy wyrazić w obu czasach teraźniejszych - prostym (Simple Present) i ciągłym (Present Contnuous). W powyższym zdaniu osoba wącha róże w tej chwili stąd użycie czasu ciągłego.

* "Have you ever smelled pure musk?" "I've never smelled civet before." Czas Present Perfect często używany jest ze słówkami 'ever' - kiedykolwiek i 'never' - nigdy dla wyrażenia całego dotychczasowego doświadczenia życiowego danej osoby.

* "I smelled it yesterday but TBAH I couldn't care less" - czas przeszły prosty (Simple Past) opisuje wydarzenia, które miały miejsce w zakończonej, zamkniętej przeszłości (yesterday). Znacie skrót TBAH? Tak, to nic innego jak To Be Absolutely Honest! I jeszcze ciekawy idiom: "I couldn't care less", który można by przetłumaczyć jako "w ogóle mnie nie ruszył".

* "I promise I'll smell it as soon as I can" - gdy obiecujemy, że zrobimy coś w przyszłości zawsze używamy formy 'will', najczęściej skróconej do 'll.

* "I'm gonna smell some new arrivals this weekend." - jeśli natomiast mówimy o planach na przyszłość wybieramy konstrukcję 'be going to', powyżej w kolokwialnej formie 'gonna'.

 

Ciekawostka: Czasownik 'smell' może być również odmieniany nieregularnie - wtedy druga i trzecia forma to 'smelt'.

 

English grammar isn't that bad if you compare it with Polish. Don't you think?

Oh Mon Dieu!

Oh Mon Dieu!

WORD OF THE DAY #5

WORD OF THE DAY #5